Khi thêm “ing” vào phía sau tiêu đề các bộ phim?

Khi thêm “ing” vào các tiêu đề của bộ phim, chúng ta sẽ được những gì nào. Dưới đây là những hình ảnh thể hiện điều đó.

1. Ironing Man

Ironing (bản ủi) – Bàn là đàn ông?

2. Jurassic Parking

Kỷ nguyên “bãi đỗ xe”

3. The Dark Knighting

4. Fasting and Furious

Ăn chay và giận dữ

5. Monsters Inking

Quái vật đi xăm :v

6. Robocoping

7. Mooning

8. Avengers: Aging of Ultron

Siêu anh hùng lão hóa

9. Hitching

10. Beetlejuicing

%d bloggers like this: